Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert indien men voor een vooraf bepaalde datum overlijdt. De premie wordt bepaald door o.a. uw leeftijd, de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd. Het is ook mogelijk te kiezen voor een optie die zorgt voor extra bescherming bij terminale ziekte(n), d.w.z. mocht u tijdens de looptijd van de verzekering gediagnosticeerd worden met een terminale ziekte waarbij de levensverwachting korter is dan 12 maanden, dan wordt er meteen een uitkering gedaan van 100% van het verzekerd kapitaal met een maximum van € 300.000,-. Is uw verzekerd kapitaal hoger dan € 300.000,-? Dan wordt het resterende bedrag na uw overlijden uitgekeerd. Deze dekking zorgt er dus voor dat u nog tijdens uw leven kunt beschikken over (een deel van) het verzekerd kapitaal.
De premie voor deze dekking bij terminale ziekte(n) is slechts 3% boven op de oorspronkelijke premie. Belangrijk: u kunt alleen een beroep doen op deze dekking zolang u jonger bent dan 65 jaar.

De belangrijkste product kenmerken in een oogopslag:
– uw dierbaren kunnen schulden (hypotheek en kredieten) aflossen wanneer u tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden.
– de premie is aantrekkelijk laag
– de premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk
– wilt u extra zekerheid? Kiest U dan voor de dekking bij Terminale Ziekte(n)
– ongevallendekking mogelijk d.w.z. € 50.000,- extra uitkering indien het overlijden het gevolg is van een ongeval
– keuzemogelijkheid van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
– premie betaling mogelijk per maand of per jaar maar ook een bedrag ineens

Bijvoorbeeld: premie voor een niet rokende man van 40 jaar en een verzekerd kapitaal van 150.000,= euro met de dekking terminale ziekte en ongevallendekking en een looptijd van 20 jaar bedraagt € 22,59 per maand.

LET OP: Dit product is een zogenaamd ‘Complex Product’. Nadere informatie over ‘Complexe Producten’ kunt u vinden op de website onder het kopje ‘Over Degofin’: het Dienstverleningsdocument Risico Afdekken (DvD).