Levensverzekeringen

Een levensverzekering is bedoeld om financiële risico’s af te dekken. Er zijn diverse soorten levensverzekeringen zoals b.v.

Overlijdensrisicoverzekering

Na uw overlijden hebben uw nabestaanden financiële zekerheid. De premie is afhankelijk van uw leeftijd, de gekozen looptijd en de hoogte van het door u gekozen bedrag.

Kenmerk overlijdensverzekering:

  • U bepaalt vooraf welk bedrag er wordt uitgekeerd als u overlijdt voor de vooraf gekozen einddatum van de verzekering. In deze situatie is er sprake van een gegarandeerde uitkering.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit u af om na uw overlijden uw kosten van de begrafenis of crematie te dekken. Er wordt dan een bedrag uitgekeerd of een bedrag in natura zodat uw nabestaanden uw uitvaart conform uw wensen kunnen regelen.

Kenmerk uitvaartverzekering:

  • Gegarandeerde uitkering (bedrag of in natura) voor uw nabestaanden.

Schadeverzekeringen

Een schadeverzekering is bedoeld om de financiële gevolgen van dagelijkse risico’s te verkleinen of weg te nemen. Er zijn diverse soorten schadeverzekeringen zoals inboedel-, aansprakelijkheids-, woonhuis-, auto- en reisverzekering. Onderstaand treft u een korte uitleg over twee verzekeringen.

Doorlopende reisverzekering

Een doorlopende reisverzekering sluit u af om, als u tijdens uw vakantie of weekendje weg onverhoopt met onverwachte situaties wordt geconfronteerd zoals b.v. een ongeval of diefstal van uw bagage, terug te kunnen vallen op professionele hulpverlening ter plaatse.

Kenmerken reisverzekering:

  • Dekking gedurende het gehele jaar.
  • Het gehele gezin is automatisch verzekerd.
  • Uitbreiding mogelijk met annulerings-, wereld- en wintersportdekking.

Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering sluit u af om eventuele schade aan uw woning veroorzaakt door storm-, brand- of bliksemschade af te dekken. Denkt u hierbij b.v. aan waterschade, glasschade of een brand die ontstaan is door oververhitting van een pan op het fornuis.