Disclaimer

Degofin b.v. besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van haar website en streeft er naar, dat de informatie juist en volledig is. Als gevolg van menselijke fouten of technische storingen is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is en daardoor niet gezien kan worden als advies. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (en eventuele doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Degofin b.v. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. De resultaten van de berekening van uw voordeel zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Degofin b.v.