Over Degofin

Wie is Degofin?

Degofin b.v. is zelfstanding en onafhankelijk in financiële zaken en heeft zich gespecialiseerd in het verstrekken van Leningen en Verzekeringen aan particulieren. Degofin staat voor ‘Dave Goossens Financieringen’ en is op 1 maart 1997 opgericht. Degofin geeft deskundig advies dat leidt tot een verantwoorde kredietverstrekking. Vandaar ook de uil in het logo. In het volksgeloof heeft de uil de naam ‘wijs te zijn’ en ‘in de toekomst te kunnen kijken’. Aanvullende informatie over Degofin b.v. vindt u terug in de Degofin Dienstenwijzer 2023.

Voordelen Degofin b.v.:

Werkwijze

Vanaf 1 januari 2013 is het wettelijk verplicht om met een ‘beloning’ te werken. Alle tussenpersonen en dus ook Degofin b.v. ontvangen van maatschappijen voor zogenaamde complexe producten zoals een risico overlijdensverzekering of een uitvaartverzekering geen ‘provisie’ meer. Hiervoor is in de plaats gekomen een vergoeding die u rechtstreeks aan uw tussenpersoon betaalt. Een uitleg over de wijze van beloning welke Degofin b.v. hanteert, treft u aan in de ‘Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken’.

Persoonlijke gegevens

Integriteit staat bij Degofin hoog in het vaandel. Uw privacy is gewaarborgd en zal conform de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ behandeld worden

Vergelijkingskaart Risico's Afdekken

U hebt een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis. Voorafgaand aan het gesprek wordt de ‘Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken’ met u doorgenomen en overhandigd, zodat u inzage krijgt in de dienstverlening en werkwijze van Degofin b.v. en welke beloning Degofin b.v. hanteert. De ‘Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken’ is een verplicht document bij ‘complexe producten’ zodat u als klant een bewuste keuze kunt maken uit de diensten en vormen van beloning. Klik hier voor de ‘Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken’.

Registratie Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De financiële dienstverlening van Degofin b.v. valt onder de regelgeving van de ‘Wet Financieel Toezicht’ (WFT) en is bij de AFM geregistreerd onder registratienummer 12019923.

Kwaliteit vakkennis

Om bij te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van lenen en verzekeren wordt jaarlijks voldaan aan de door de WFT verplichte eisen van het volgen van trainingen en het afleggen van toetsen.

Disclaimer

Degofin b.v. besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van haar website en streeft er naar, dat de informatie juist en volledig is. Als gevolg van menselijke fouten of technische storingen is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is en daardoor niet gezien kan worden als advies. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (en eventuele doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Degofin b.v. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. De resultaten van de berekening van uw voordeel zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Degofin b.v.