Lenen in combinatie met verzekeringen

Overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering keert na uw overlijden een bedrag uit waarmee uw restantschuld in een keer wordt afgelost.

Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering. Genoemde verzekeringen geven een financiële dekking in geval dat u arbeidsongeschikt dan wel werkloos raakt.