Geld lenen

Lenen

Bereken zelf uw voordeel[

Hierbij gaan we uit van een gemiddeld rentepercentage van 7% maar dit is afhankelijk van diverse criteria zoals:

  • de verhouding van uw inkomen ten opzichte van uw vaste lasten;
  • het hebben van een baan voor bepaalde- of onbepaalde tijd;
  • het hebben van een eigen woning of huurwoning;
  • gehuwd of alleenstaand zijn;
  • het hebben van andere lopende verplichtingen;
  • de hoogte van het aan te vragen krediet;
  • uw vermelding bij het BKR etc..

Het rentepercentage kan daarom ook lager of hoger uitvallen dan de in de berekeningstool opgenomen gemiddelde van 7%. Voor verdere uitleg hierover kunt u telefonisch contact met me opnemen.