Geld lenen

Lenen

 • Persoonlijke lening, vooraf weten waar u aan toe bent.
 • Doorlopend krediet, een grotere vrijheid kunt u zich niet wensen.
 • Seniorenkrediet (ook wel PlusKrediet genoemd).

Een persoonlijke lening is bedoeld voor het direct aanschaffen van bijvoorbeeld een auto of caravan.

 • U spreekt één keer een bepaald leenbedrag af.
 • U bepaalt vooraf binnen welke termijn u de lening gaat aflossen.
 • Het rentepercentage staat vast.

Voordelen Persoonlijke lening:

 • Het leenbedrag lost u af met vaste maandelijkse bedragen aan aflossing en aan rente.
 • U mag meerdere termijnen in één keer aflossen en hiermee vooruitlopen met de betaling van uw maandtermijn.
 • Wanneer u de gehele lening ineens aflost, kunnen kosten worden berekend, maar u hebt dan ook recht op rente teruggave.

Een doorlopend krediet is bedoeld voor als u het bijvoorbeeld prettig vindt om een bedrag achter de hand te hebben waarover u direct kunt beschikken.

Kenmerken Doorlopend krediet:

 • U spreekt een limiet af en bepaalt zelf wanneer u geld opneemt en hoeveel.
 • Het rentepercentage is variabel.

Voordelen Doorlopend krediet:

 • Kosteloos extra aflossen.
 • Maandelijkse overzichten zodat u weet wat u hebt afgelost en wat uw opname mogelijkheid is.
 • Zelfs als u nog meer financiële verplichtingen heeft, hoeft dit geen enkele beperking te zijn voor het afsluiten van een nieuwe lening. Wellicht zijn uw lopende verplichtingen te combineren tot één overzichtelijk doorlopend krediet.

Een Seniorenkrediet of PlusKrediet is bedoeld voor mensen in de leeftijd van 60 tot 69 jaar die bijvoorbeeld graag op een verantwoorde manier leuke dingen willen doen met hun kinderen en kleinkinderen zoals samen op vakantie gaan.

Er zijn 2 vormen van Senioren Krediet, het ‘Doorlopend Krediet Senioren’ en de ‘Persoonlijke Lening Senioren’.

Doorlopend Krediet Senioren

Het ‘Doorlopend Krediet Senioren’ geldt voor senioren die op het moment van verstrekking een leeftijd hebben van 60 t/m 65 jaar en waarbij het krediet afgelost moet zijn voor het bereiken van de 74 jarige leeftijd.

Persoonlijke Lening Senioren

De ‘Persoonlijke Lening Senioren’ geldt voor senioren die bij de verstrekking de leeftijd van 69 jaar nog niet hebben bereikt en waarbij het krediet afgelost moet zijn voor het bereiken van de 74 jarige leeftijd.

Kenmerken Doorlopend krediet of Persoonlijke lening voor senioren:

 • Alleen mogelijk voor mensen tussen de 60 en 69 jaar.
 • Het leenbedrag bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-
 • U spreekt een bepaald leenbedrag af en bepaalt zelf wanneer u geld opneemt en hoeveel.
 • Vanaf uw 66e leeftijd bouwt u in maandelijkse termijnen in geval van een Doorlopend Krediet Senioren uw leenbedrag verplicht af, zodat u op uw 74e leeftijd uw leenbedrag volledig hebt afbetaald.
 • Uw maandelijks bedrag dat u betaalt, is een vooraf bepaald percentage van de limiet van het doorlopend krediet.

Voordelen Seniorenkrediet of PlusKrediet:

 • U heeft op een latere leeftijd toch nog de mogelijkheid om een bedrag te lenen.

Bereken zelf uw voordeel[

Hierbij gaan we uit van een gemiddeld rentepercentage van 7% maar dit is afhankelijk van diverse criteria zoals:

 • de verhouding van uw inkomen ten opzichte van uw vaste lasten;
 • het hebben van een baan voor bepaalde- of onbepaalde tijd;
 • het hebben van een eigen woning of huurwoning;
 • gehuwd of alleenstaand zijn;
 • het hebben van andere lopende verplichtingen;
 • de hoogte van het aan te vragen krediet;
 • uw vermelding bij het BKR etc..

Het rentepercentage kan daarom ook lager of hoger uitvallen dan de in de berekeningstool opgenomen gemiddelde van 7%. Voor verdere uitleg hierover kunt u telefonisch contact met me opnemen.