Hypotheek Opvang Polis (HOP)

U heeft een leuke baan met een vast inkomen. Daarnaast heeft u een eigen huis. Uw hypotheek en de vaste lasten kunt u iedere maand betalen van uw inkomen. Maar wat gebeurt er als u uw baan kwijtraakt of arbeidsongeschikt raakt? Er is dan minder inkomen terwijl u nog wel de maandelijkse kosten moet betalen. Sterker nog uw inkomen kan wel zakken tot soms wel meer dan 35%! Maar uw woonlasten blijven wel gelijk. Met de Hypotheek Opvang Polis zorgt u ervoor dat u de hypotheek kunt blijven betalen in geval u lang ziek bent of uw baan kwijtraakt. U ontvangt dan n.l. iedere maand een vast bedrag van de verzekeringsmaatschappij.

In 2011 is onderstaande opgave de top 4 van oorzaken van inkomensterugval. De cijfers over de jaren 2012 en 2013 zijn sterk toegenomen.

Werkloosheid (WW) :                          420.000
Arbeidsongeschiktheid (WIA) :           38.000
Echtscheiding :                                     32.000
Overlijden :                                            24.000

1,8 miljoen mensen hebben een ernstige betalingsachterstand m.b.t. hun hypotheek, hun huishuur of energie waarvan           720.000 mensen als gevolg van inkomensterugval.

Bijvoorbeeld premie voor een vrouw van 36 jaar: € 29,71 per maand
Verzekerde periode: 15 jaar voor Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid
Verzekerd maandbedrag: € 500,-

LET OP: Dit product is een zogenaamd ‘Complex Product’. Nadere informatie over ‘Complexe Producten’ kunt u vinden op de website onder het kopje ‘Over Degofin’: het Dienstverleningsdocument Risico Afdekken (DvD).